I. Образование :

Средното си образование съм завършила в Софийска математическа гимназия.

Висше икономическо образование – професионална квалификация степен „Магистър по банков мениджмънт”- диплома № 009529/2006 г на Нов Български университет.

Висше техническо образование - професионална квалификация „Машинен инженер” диплома серия ОЯ № 010028 на ВМЕИ „Ленин” София.

II. Квалификация и специализации :

  • Професионален сертификат № 0115 по „ Финансов и кредитен анализ - издаден от Международен банков институт, БНБ, Асоциация на търговските банки и UK Departement for International „ Development, под надзора на Institute of Financial Servicev –London ;


  • Професионален сертификат № 0096 по „Международни финанси” - издаден от Международен банков институт, БНБ, Асоциация на търговските банки и UK Departement for International „ Development, под надзора на Institute of Financial Servicev –London ;
  • Професионален сертификат № 0112 по „Маркетинг и мениджмънт”-издаден от Международен банков институт, БНБ, Асоциация на търговските банки и UK Departement for International „ Development, под надзора на Institute of Financial Servicev –London ;
  • Удостоверение № 0349 по „Корпоративни финанси” от програма”Банково дело” на Международен банков институт и Manchester Business School , утвърдена от програма Фар на Европейския съюз.
  • Лиценз № 4044 за Оценка на машини и съоръжения в сферата на машиностроенето, издаден от Агенцията по приватизация
  • Лиценз № 3387 за Оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества, издаден от Агенцията по приватизация
  • Сертификат № 5 за Експерт – оценител на инвестиционен проект, издаден от Евроцентър оценки & партньорство ООД;
  • Сертификат № 7 за Автоексперт – оценител на автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност проект, издаден от Евроцентър оценки & партньорство ООД;

III. Професионален опит :

1. Кредитен инспектор корпоративни клиенти в ТБ "Моллов" АД / сега "Банка Пиреос България" АД

2. Кредитен консултант – доставка на кредит на фирми и на физически лица
2.1. проучване на най-подходяща банка за съответния специфичен случай;
2.2. изготвяне на бизнес – план, прогнозен паричен поток, финансов анализ на фирмата- кредитоискател;
2.3. подготовка и внасяне на необходимите документи в банката;
2.4. всички оперативни дейности във връзка с разрешаването на кредита и неговото обезпечение;
2.5. обслужване на кредита.

3. Финансово консултиране
3.1.
Финансови анализи във връзка с текущото състояние на фирма-норма на печалба, степен на ликвидност, рентабилност;
3.2. Инвестиционен анализ- оценка на стойността и потенциала на придобитите активи;
3.3. Финансово и стратегическо планиране;
3.4. Оценка на конкурентноспособност на отделни изделия, дейност;
3.5. Финансово прогнозиране и моделиране;
3.6. Изготвяне на прогнозни парични потоци, анализ и контрол с цел идентифициране на потенциални проблеми;

4.. Оценка на активи във връзка с обезпечения по кредити, продажба на активи, за счетоводни цели, при необходимост от преструктуриране на капитала на фирмата, апортни вноски и др.- лицензиран оценител от Агенцията по приватизация
4.1. Оценка на цели държавни и общински предприятия;
4.2. Оценка на машини и съоръжения в сферата на машиностроенето;
4.3. Автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност;
4.4. Оценка на инвестиционен проект

5. Конкурентноспособност - анализи на предприятия и изделия.

6. Инвестиционни проекти - разработване.

7. Вещо лице към Софийски Градски съд и Софийски Районен съд под № 2481.


www.vtconsult.net contact@vtconsult.net 0888/ 61 99 85
All rights reserved Violeta Teneva 2007 Design by gds.bg