1. Кредитен консултант – доставка на кредит на фирми и на физически лица :

 • „Джи Ви Ел София ” ООД;
 • „Джи Ви Ел Слатина” ООД”;
 • „Лирекс” ООД;
 • „Интертръст” ЕАД;
 • „Интерпайп” АД.

2. Финансово консултиране

 • „Джи Ви Ел София ” ООД;
 • „Джи Ви Ел Слатина” ООД”;
 • „Лирекс” ООД;
 • „Интертръст” ЕАД;
 • „Интерпайп” АД;
 • „Джи Ви Ел България Холдинг” ООД;
 • „Интертръст България Холдинг” АД;
 • „Скът Мизия” АД;
 • „Завод за тежко машиностроене” гр. Радомир;
 • „Завод за абразивни инсрументи” гр. Берковица;
 • „Оловно-цинков комплекс” АД гр. Кърджали.

3. Оценки :

3.1. Оценка на следните обекти във връзка с приватизация и покупко-продажба :

 • Завод за абразивни инструменти гр.Берковица;
 • Хотел „Мура”, хотел ”Ела” и „Бреза” в туристически комплекс „Боровец”;
 • Мелничен комбинат "Скът Мизия" гр. Мизия;
 • Завод за тежко машиностроене гр.Радомир;
 • Хлебопекарна в Горубляне;
 • Клонове на ТБ ”Биохим” АД в градовете – Ихтиман, Нови Искър, Мухово, Елин Пелин, Долна Баня и Нови Хан.

3.2. Оценки с възложител Агенция за държавни вземания.

3.3. Оценки с възложител Софийски Градски съд и Софийски Районен съд.

3.4. Оценка на бизнес планове за кредити при работата ми като кредитен инспектор в банка.

4. Анализ на конкурентноспособност на :

 • „Джи Ви Ел Слатина” ООД”;
 • „Интерпайп” АД;
 • „Скът Мизия” АД;
 • „Завод за тежко машиностроене” гр. Радомир;
 • „Завод за абразивни инсрументи” гр. Берковица;
 • „Оловно-цинков комплекс” АД гр. Кърджали.

5. Разработване на инвестиционни проекти :

 • в областта на хлебопроизводството–хлебопекарни „Даунтаун” София;
 • в областта на хотелиеството – хотел „Даунтаун” София;
 • в областта на мелничарското производство – мелничен комбинат „Скът Мизия” АД гр. Мизия;
 • в областта на хлебопроизводството–хлебопекарни „Даунтаун” София;
 • в областта на хотелиеството – хотел „Даунтаун” София;
 • в областта на мелничарското производство – мелничен комбинат „Скът Мизия” АД гр. Мизия;
 • в областта на хлебопроизводството - анализ за производство на хляб и хлебни изделия.

6. Финансови анализи във връзка с текущото състояние на фирма :

 • „Джи Ви Ел София ” ООД;
 • „Джи Ви Ел Слатина” ООД”;
 • „Интертръст” ЕАД;
 • „Интерпайп” АД;
 • „Джи Ви Ел България Холдинг” ООД;
 • „Интертръст България Холдинг” АД;
 • „Скът Мизия” АД;
 • „Оловно-цинков комплекс” АД гр. Кърджали.
7. Парични потоци – изготвяне, анализ и прогнозиране. Идентифициране на проблеми :

 • „Джи Ви Ел София ” ООД;
 • „Джи Ви Ел Слатина” ООД”;
 • „Лирекс” ООД;
 • „Интертръст” ЕАД;
 • „Интерпайп” АД;
 • „Джи Ви Ел България Холдинг” ООД;
 • „Интертръст България Холдинг” АД;
 • „Скът Мизия” АД;
 • „Оловно-цинков комплекс” АД гр. Кърджали.
www.vtconsult.net contact@vtconsult.net 0888/ 61 99 85
All rights reserved Violeta Teneva 2007 Design by gds.bg