1. Посредник по усвояване на средства по програми на Европейския съюз – Програма конкурентноспособност, Програма Малки и средни предприятия /МСП/, Екоинвестиции
1.1. Изготвяне на проекти и необходимата техническа документация.
Осъществяване на всички съгласувателни и разрешителни процедури;
1.2. Изготвяне на бизнес план;
1.3. Депозиране на предложението пред изпълняващите звена;
1.4. Оценяване на проекта от независими оценители;
1.5. Осигуряване на кредитни средства по плащания към бенефициентите,
средства за съучастие.

2. Кредитен консултант – доставка на кредит на фирми и на физически лица
2.1.
Проучване на най-подходяща банка за съответния специфичен случай;
2.2. Изготвяне на бизнес – план, прогнозен паричен поток, финансов анализ на фирмата- кредитоискател;
2.3. Подготовка и внасяне на необходимите документи в банката;
2.4. Всички оперативни дейности във връзка с разрешаването на кредита и
неговото обезпечение;
2.5. Обслужване на кредита.

3. Финансово консултиране
3.1.
Финансови анализи във връзка с текущото състояние на фирма-норма на печалба, степен на ликвидност, рентабилност;
3.2. Инвестиционен анализ- оценка на стойността и потенциала на придобитите активи;
3.3. Финансово и стратегическо планиране;
3.4. Оценка на конкурентноспособност на отделни изделия, дейност;
3.5. Финансово прогнозиране и моделиране;
3.6. Изготвяне на прогнозни парични потоци, анализ и контрол с цел
идентифициране на потенциални проблеми;

4. Оценка на активи във връзка с обезпечения по кредити, продажба на активи, за счетоводни цели, при необходимост от преструктуриране на капитала на фирмата, апортни вноски и др.
4.1. Оценка на цели държавни и общински предприятия;
4.2. Оценка на машини и съоръжения в сферата на машиностроенето;
4.3. Автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност;
4.4. Оценка на инвестиционен проект

5. Анализ на конкурентноспособност на изделие, предприятие, отрасъл и др.

6. Съдебно-технически експертизи

7. Експертизи за Агенцията за държавни вземания

www.vtconsult.net contact@vtconsult.net 0888/ 61 99 85
All rights reserved Violeta Teneva 2007 Design by gds.bg